MUDr. Růžena Zavadilová

Narodila se v Bohumíně a od dětství se toužila stát lékařkou. Po studiu na Gymnáziu v Bohumíně byla přijata na Masarykovu Univerzitu na obor Všeobecné lékařství v Brně, kde v roce 1981 úspěšně absolvovala a splnila si tak svůj sen. Po ukončení vysoké školy nastoupila jako mladá lékařka na interní oddělení Bohumínské městské nemocnice, specializovala se v oboru Praktické lékařství pro dospělé a pod záštitou nemocnice pracovala jako praktická lékařka na různých obvodech města Bohumína do roku 1992. V roce 1992 založila svou soukromou praxi v centru města, věnuje se řadu let svým pacientům a je rodinnou lékařkou již několika generacím svých pacientů. Vyškolila řadu studentů medicíny a předává své zkušenosti dodnes. V roce 2021 byla oceněna jako Osobnost roku v rámci spolupracujících ambulancí s Bohumínskou městskou nemocnicí.

MUDr. Andrea Laštovková, Ph.D.

Narodila se již do lékařské rodiny a od dětství chtěla v této tradici pokračovat. Po studiu na Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně byla přijata na Karlovu Univerzitu, obor všeobecné lékařství a v roce 2010 absolvovala na 2. Lékařské fakultě v Motole. Po studiu se rozhodla věnovat také praktickému lékařství pro dospělé a jít tak ve šlépějích své matky a časem převzít rodinnou praxi. Předatestační přípravu absolvovala V nemocnici na Homolce v Praze a v roce 2013 atestovala v oboru VPL a přestěhovala se zpět do rodného Bohumína. V roce 2011-2017 studovala dále v rámci postgraduálního studia na 1. LF Univerzity Karlovy v oboru Preventivní lékařství a svou disertační práci zaměřila na vyhledávání nových nemocí z povolání, jako jsou např. nemoci bederní páteře a syndrom vyhoření. Ve své praxi se zabývá taktéž obezitologií. Je členkou České Obezitologické Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, absolvovala Antropometrický kurz a je zapojena do projektu netloustneme.cz. 

Dis. Petra Hellerová

Narodila se v Bohumíně a po absolvování Gymnázia Františka Živného v Bohumíně v roce 2000 byla přijata do oboru Všeobecná zdravotní sestra na Vyšší odborné škole v Ostravě. V roce 2005 úspěšně absolvovala a nastoupila na interní oddělení Bohumínské městské nemocnice (BMN). V roce 2013 se specializovala na intenzivní péči, atestovala na Ostravské lékařské fakultě v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a začala pracovat na JIP interního a chirurgického oddělení v BMN. V roce 2021 začala pracovat jako všeobecná zdravotní sestra v naší ambulanci. Zároveň nadále slouží v Bohumínské nemocnici na oddělení JIP. Petra Hellerová je vysoce kvalifikovanou zdravotní sestrou, oddaná svému povolání i svému rodnému městu.