Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

700 KčVypsání tiskopisu pro pojišťovnu
700 KčVypsání tiskopisu pro pěstounskou péči
700 KčVypsání bolestného
1000 KčPotvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský, profesní, zbrojní, potravinářský a jiný průkaz
600 KčPotvrzení o zdravotní způsobilosti pro prodloužení řidičského průkazu vzhledem k věku
600 KčZávodně preventivní péče (vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní prohlídka) do zaměstnání
800 KčPotvrzení o nároku k výplatě renty ze zdravotních důvodů
200 KčVýpis ze zdravotní dokumentace
500 KčVyplnění žádosti do domova důchodců či jiného zdravotnického pobytového zařízení
1000 KčPředoperační vyšetření na žádost pacienta(nejsou zahrnuta laboratorní vyšetření)
500  KčPotvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta, dle rozsahu
850 Kč /1 infuzeAplikace vitaminu C nitrožilně
300 KčVyšetření EKG na vlastní žádost
300 KčVyšetření CRP z kapky krve na vlastní žádost
400 KčVyšetření stolice v rámci prevence rakoviny tlustého střeva na vlastní žádost
50 KčVyšetření hladiny krevního cukru z kapky krve na vlastní žádost
300 KčAplikace očkovací látky na vlastní žádost
1000 KčOčkování proti klíšťatům (vakcína + aplikace)
1600 KčOčkování proti pneumokokům (vakcína + aplikace)
500 KčOčkování proti chřipce (vakcína + aplikace)
dle rozsahuTejpování
10 Kč / 1 stránka A4Kopírování dokumentů
Další úkony dle dohody s lékařem